Type lokale Lagerlokaler Areal 145 m2 BTA

Beskrivelse

Lagerlokaler til leie

Lagerlokaler bestående av flere avlukkede oppdelte arealer ledig for utleie.

Kan leies ut samlet eller enkeltvis. Tilpasses leietakers behov.

Varetransport via utvendig lasterampe med rulleport.

Jørgen Andersen
Dølasletta Eiendom
Mobil: 90 14 07 30
Epost: jorgen.andersen@ic.no