Vi har følgende nyoppussede tidsmessige lokaler med svært god standard til leie til svært konkurransedyktige vilkår:

  • 1 Behandlingsrom med forværelse, passer for helserelatert virksomhet
  • 1 nyoppusset kontorlokale passende for 8-12 brukere, 248 m2 BTA – kan leies ut møblert hvis ønskelig.
  • 1 nyoppusset kontorlokale passende for 12-16 brukere, 308 m2 BTA.
  • 1 nyoppusset kontorlokale med noe lagerareal  passende for ca. 25-30 brukere, ca. 640 m2 BTA
  • Lagerlokaler totalt ca. 145 m2 BTA

Vi kan vurdere korttidsutleie og utleie av enkeltkontorer møblert/umøblert innenfor ledige arealer.

Leiepriser kontorlokaler fra 900 kr/m2.

Ta kontakt for mer info og pristilbud.

Dølasletta 7

Kontorlokaler til leie – 246 m2 BTA

Dølasletta 7

Kontorlokaler til leie – 308 m2 BTA

Dølasletta 7 – Nyoppusset lokale

Kontorlokale til leie – 640 m2 BTA

Dølasletta 7 – Lagerlokaler

Lagerlokaler til leie – 145 m2 BTA inkl. andel fellesarealer.