Generelt

Som gårdeier er vi opptatt av at forvaltningen av eiendommen sikrer at det opprettholdes en god estetisk, teknisk og driftsmessig kvalitet på lokalene og eiendommen til felles nytte og glede for både besøkende, leietakere og gårdeier.

Som et hjelpemiddel både for gårdeier og leietakere orienterer vi under leietakerservice om de viktigste praktiske og kontraktsmessige saker angående leieforhold og lokaler som leies ut i Dølasletta 7.

Leietakers plikter og ansvar

Om bruken av lokaler og vedlikehold

Brannvern

Alt om brannvern og forebyggende arbeid

Ordensregler

Husordensregler, renhold, branninstruks, brannforebyggende arbeid mm.

Fellesytelser ved gårdeier

Informasjon om hva som inngår i fellesytelser fra gårdeier.

Krav om internkontroll

Info vedr. oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet

Profilering og skilting

Veiledning til innvendig og utvendig skilting på eiendommen

Energi og Miljø

Informasjon vedrørende forhold som omfatter energi og miljø på eiendommen.