Gårdeier administrerer følgende fellesytelser for leietakere på eiendommen

  • Periodisk tilsyn med eiendommen
  • Kontroll, service/vedlikehold og drift av felles tekniske anlegg inkl. serviceavtaler
  • Renhold og vedlikehold av utendørsarealer og fellesarealer
  • Feiing, brøyting og snørydding
  • Strømforsyning
  • Felles renovasjon
  • Administrasjon og regnskap for felleskostnader
  • Rekvisita for fellesarealer
  • Vedlikehold av grøntareal / grøntanlegg
  • Vaktmestertjenester

Tjenesten administreres av gårdeier som inngår avtaler med underleverandører for gjennomføring etter behov.