Innvendig og utvendig skilting på eiendommen

For å kunne ivareta en mest mulig helhetlig profil på eiendommen gjelder det visse bestemmelser vedrørende skilting innvendig og utvendig på eiendommen og utvendig til leieobjektene. Dette er viktig for å gjøre skiltingen mest mulig oversiktlig og sikre alle leietakere lik oppmerksomhet. All skilting skal forhåndsgodkjennes av gårdeier. All skilting på felles skilttavler skal bestilles via gårdeier. Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker. Postkasse kan monteres på anvist plass for leietakers kostnad.