Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

Ved egen ombygging og vedlikehold av leieobjektet skal leietaker overholde krav/plikter i henhold til ”Byggherreforskriften”

Dølasletta Eiendom gjennomgår årlig sin eiendom med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar. Leietakere må uavhengig av utleiers årlige kontroller føre tilsyn og kontroll med tekniske anlegg inkl. elektrisk utstyr, ledningsnett med kontaktorer, brytere, kontakter, armatur og belysning innenfor eget leieobjekt.